Polityka Prywatności Danych Osobowych

Polityka prywatności platformy

sportaktywni.pl

oznaczoną dalej jako „Platforma”

 

Będąc operatorem usług oferowanych za pośrednictwem Platformy WWW.SPORTAKTYWNI.PL dbając o Twoją prywatność chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo.

W związku z powyższym poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Platformę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Paweł Rutkowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą root:OR Paweł Rutkowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 7393026447, ul. Klonowa 75, 10-687 Bartąg

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z usług Platformy, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Platformy i świadczeniem usług w niej oferowanych.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • świadczenie usług oferowanych w Platformie,
 • marketing bezpośredni,

Podstawa przetwarzania danych:

 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Twoja zgoda wyrażona na Platformie– jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu danych w celach:

o marketingu bezpośredniego,

o analitycznych i statystycznych,

o badania satysfakcji klientów.

Podanie danych:

 • dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Platformie ,
 • brak możliwości korzystania z usług Platformy lub udziału w Wydarzeniu,

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili, jednakże cofając zgodę na przetwarzanie danych osobowych rezygnujesz z możliwości udziału w Wydarzeniu, na które trwa rejestracja za pośrednictwem platformy WWW.SPORTAKTYWNI.PL

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PUBLIKOWANIE DANYCH

Część Twoich danych, takich jak:

 • imię i nazwisko
 • miejscowość, kraj
 • klub sportowy
 • dane związane z wynikami w imprezie sportowej
 • kategoria wiekowa w oparciu o podaną przez Ciebie datę urodzenia

będzie widoczna dla innych użytkowników Platformie - na listach wyników publikowanych przez Organizatorów Wydarzeń, w których bierzesz udział.

PROFILOWANIE

W ramach Platformy możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów lub usług.

Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Platformę przez Strony lub
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania)

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.  

COOKIES - CIASTECZKA

Nasz Platformę , jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Platformy;
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tej Platformie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji Platformy.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane.

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności: mbank S.A – dostawca usługi Integratora Płatności Paynow
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • hostingodawca
 • podmiot zapewniający system mailingowy *
 • biuro rachunkowe
 • podmiot ułatwiający optymalizację Platformy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • portale społecznościowe*
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych

ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie Serwisu odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika

na inne strony internetowe. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie wprowadzenie zmian w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

* W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub zadać pytanie związana z naszą Polityką Prywatności to skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: bxe.iuro@sportaktywni.pl

Data wejścia w życie polityki prywatności: 22.02.2023r.